تشکیل کردستان مستقل عراق بزرگترین چالش راهبردی ایران/محمد علی میرزایی

تردیدی نیست که کردستان سالیان درازی است که به آشیانه نقشه کشی های استراتژیک صهیونیست ها در عمق راهبردی امنیت جمهوری اسلامی تبدیل شده است. این روند ارتباطات میان کرد های کشور همسایه غربی ما شانه به شانه تحولات منطقه و متناسب با پیروزی های بزرگ مقاومت صورت و شکل عینی به خود گرفته است.

استقلال خواهی کرد های عراق و احیانا تحقق چنین نقشه ای، بزودی می تواند بزرگ ترین عامل مشوق آشوب و نا امنی در چهار کشور بزرگ خاورمیانه یعنی ترکیه، عراق، سوریه و ایران باشد. در نتیجه راهبرد گفت و گو و متقاعد سازی آنان برای پیشگیری از این امر قدری دیر شده است. موج فعلی برخورد نظام اسلامی ما با این ماجرای خطرناک لازم بود ماه ها قبل در آغاز اجرایی شدن این دسیسه تاریخی و بی نظیر آغاز شود.

موفقیت احتمالی چنین حرکتی مانند زلزله ای محیط و شعاع خاور میانه را تحت تأثیر پس لرزههای خود دگرگون می کند. آشفتگی راهبردی و به هم ریختن نظم ژیوپلوتیک منطقه و جهان اسلام آنقدر در سایه چنین اقدامی دستخوش تحولات بنیادین می شود که با طرح سایس بیکو قابل مقایسه خواهد بود. فراتر از چهار کشوری که بر اثر این حادثه با چالش های بی نظیری در تاریخ خود مواجه خواهند شد کشور های دیگر که با پدیده های مشابه دست و پنجه نرم میکنند نیز در معرض تهدیدات وجودی قرار خواهند گرفت.

اصل این طرح مورد تأیید و موافقت شدید و قطعی اسراییل و آمریکاست اما به دلایل پیش گفته و احتمال به هم ریختن نقشه هم پیمانان آمریکای منطقه، دولت ترامپ ترجیح داده است در ظاهر با آن موافقت نکند. نه با اصل آن بلکه با زمان آن ، در حالی که زمان آن نیز بشدت مورد قبول و استقبال اسراییل و آمریکاست.

پیشنهاد سعودی ها برای میانجیگری در این ماجرا بین عراق و کردستان سخن خبیث و آلوده ای است. همه می دانیم که عربستان از برندگان این نقشه است. جریان سلفیت طرفدار عربستان در کردستان عراق قدرتمند است. عربستانی ها به هم پیمانی خود با دولتی کرد که علیه رقبای عرب سوری و عراقی ، ایرانی و ترک عملا وارد چالش خواهد شد چشم امید دارد. در نتیجه سر سوزنی تردید نیست که حرکت آشوب آفرین، تجزیه گر و خطرناک بارزانی مورد حمایت و بلکه تشویق استعمار، ارتجاع و صهیونیسم است.

اسراییلی ها به دنبال آن هستند که با تشکیل چنین رژیم و کیانی بر سر بقای خود به معامله بپردزاند و در واقع تشکیل کردستان عراق را به مثابه منطقه نفوذ و شکافت جدید جهان اسلام و پیشگیری از همگرایی راهبردی و تاریخی ایران و عراق و نیز همبستگی جهان اسلام در منطقه به عنوان عامل و سپر جدیدی در برابر نابودی خود به کار بگیرد. در کاربست صهیونیستی و کارکرد کردستان برای نقشه منطقه ای و جهانی اسراییل هیچ تردیدی نیست.

حمایت مستقیم آمریکا از کردهای سوریه در رقه و مرزهای ترکیه و سوریه با همه هزینه های سنگینی که آمریکا برای آن داده و خواهد داد ریشه در خوش خدمتی آنان به این طرح و تمهید ساختار شکنی جغرافیای سیاسی منطقه صورت گرفته است.

منازعه پس از این ماجرا میان کشورهای منطقه با کردستان به خطرناک ترین پدیده ژوپلوتیکی قرن اخیر تبدیل خواهد شد. این درگیری فقط قابل تشبیه با تشکیل رژیم صهیونیستی با هدف از هم پاشاندن تار و پود جهان اسلام در فلسطین است.

تشکیل ائتلاف بزرگ کشورهای همسایه با ساز و کارهای برخورد امنیتی با هر گونه اقدام عملی در این راستا تنها راهبرد قابل تحقق است. هر گونه تأخیر در تحرک منطقه ای علیه این داستان می تواند سرنوشت منطقه را وارد محاق خطرناکی بکند.

 

اشتراک مطلب با دوستان :

پاسخ دهید