معرفی کتاب «بازیگری در باغ هویت ایرانی؛ سرنمونی حافظ»/اثر دکتر فرهنگ رجایی

«بازیگری در باغ هویت ایرانی؛ سرنمونی حافظ»؛ دکتر فرهنگ رجایی

پرسش اصلی کتاب این است که آیا می‌توان با تلاش در بازسازی باغی با عوامل هویت ایرانی، که در میراث غنی ایرانیان «سنت، ایرانیت، دین،‌ و تجدد» خوانده شده است، سرنمونی موفق برای بازیگری و نقش‌آفرینی عرضه کرد؟ پاسخ کتاب این است که مثال‌های فراوانی وجود دارند. اما به گمان نویسنده سرآمد آن‌ها حافظ بزرگ است که ابزارهایی کارساز در سه سپهر روشی، محتوایی و عملی به‌جا گذاشته است. وی بر اساس روش «نظربازی» مفاهیمی کلیدی، مهم  وسرمد را ابتکار کرده است، روشی که ایجاب می‌کند مفاهیم نظری و عملی وی عیناً تقلید نشوند، بلکه به‌عنوان افق و نمونه تلقی شوند. بر هر شخص یا نسلی واجب است برای خود متناسب با شرایط مکانی و زمانی ترکیبی مبتکرانه و روز‌آمد از این مفاهیم بسازد. این افق و نمونه از پنج مفهوم کلان ساخته شده است که عبارت‌اند از: عشق، ایمان، ادب، رندی، و مریدی. در این کتاب نه‌فقط این مفاهیم بسط داده شده است بلکه آن‌چه کتاب را عمق بیش‌ترین می‌بخشد روش تاریخی گفتمانی مؤلف است که کتاب را به اثری گسترده و پیچیده، هم در زمینه‌ی زندگی فرهنگی/ فکری ایرانیان و هم در زمینه‌ی بازیگریِ فاخر و واقع‌گرایانه‌ی حافظ، تبدیل می‌کند. فرهنگ رجایی با اشاره به زمانه حافظ و بازیگری او در زمانه ای که دو خاندان مهم ایلخانیان یعنی آل اینجو آل مظفر حاکم بودند، نقش و جایگاه حافظ و سرنمونی ایشان در ادب و ایمان و رندی و مریدی را ترسیم میکند. فرهنگ رجایی تصویری چندبعدی از حافظ ترسیم میکند به گونه ای که ادب، عرفان، عشق و تفکر حافظ او را به شاعری سرنمون و شخصیتی کم نظیر در هویت ایرانی تبدیل کرده است.

اشتراک مطلب با دوستان :

پاسخ دهید