برنامه قاضی محمد برای تغییر لباس کردی

در اوج آشوب ها و غائله فرقه دموکرات پیشه وری و قاضی محمد، ارگان‌های تبلیغاتی حزب‌توده با استقبال از تحولات منطقه خصوصاً مهاباد با ارائه خبر و گزارش و مصاحبه، تصویر مثبتی از اوضاع و احوال منطقه انتشار می دادند. شهباز، نامه مردم و رهبر از جمله نشریاتی وابسته به حزب‌توده بودند که با انتقال اخبار و رویدادهای مهاباد همدلی خود را با آن نشان می‌داد. در یکی از مصاحبه‌های این نشریات با قاضی‌محمد پس از اعلام مرامنامه حزب دموکرات کردستان مبنی بر خودمختاری کردها، استفاده از زبان کردی، تشکیل انجمن ولایتی و انتخاب مأمورین دولتی از میان اهالی محل و… قاضی محمد از حذف لباس کردی و تغییر الفبای به لاتین سخن می گوید:

“گفته‌ام الفبای لاتین را چاپ کرده و کتاب‌ها را به حروف لاتینی بنویسند. دستور خواهم داد در مساجد مردم را به این الفبا آشنا بکنند و به آنها تدریس نمایند و این کار به همین زودی و خیلی هم زود انجام خواهد شد.”

قاضی‌محمد وی در این مصاحبه ادامه می دهد:

“همچنین لباس بین‌المللی را جانشین لباس کردی خواهم نمود. ما از چند جهت به لباس و تغییر آن اهمیت می‌دهیم یکی از این نظر که لباس بین‌المللی ظاهر آراسته‌ای دارد و امروز که دنیا دنیای مادی است جهانیان به ظاهر خیلی اهمیت می‌دهند. دیگر این‌که لباس فعلی در موقع کار و زمان جنگ باعث زحمت کردها است. هیچ‌وقت به دشمن نمی‌توان گفت که صبر کنید من ریشه شلمه‌ام (عمامه کردی را شلمه می‌گویند) را از جلو چشم‌‌ و صورتم رد کنم و نشانه‌روی نمایم”. *

 

*خاطرات سیاسی خلیل ملکی،نشر رواق ۱۳۶۰، ص ۳۶۶

 

گرد آوری و تنظیم پایگاه تحلیلی کردها

 

اشتراک مطلب با دوستان :

پاسخ دهید