کتاب شرفنامه تاریخ مفصل کردستان

کتاب «شرفنامه» یا «تاریخ کردها» معروف به «شرفنامه بدلیسی»، تالیف «امیر شرف خان بدلیسی» در سال ۱۰۰۵ ه. ق است. « شرفنامه» حاوى تاریخ قبایل و سلسله‏ هاى مختلف کرداز ابتدا تا سال ۱۰۰۵ ه / ۱۵۹۶ م است. محتواى شرفنامه از اطلاعات مندرج‏ در کتابهاى گوناگون تاریخ مشرق زمین و نیز از اطلاعات پیران موثق و قابل اعتماد و خاطرات‏ خود مؤلف برگرفته شده است. به گفته برخى از ایشان« شرفنامه» معتبرترین، مهم‏ترین و قابل ملاحظه‏ ترین بخش تاریخ کرد است. این کتاب‏ حاوى جزئیاتى است که در هیچ جاى دیگر ذکر نشده ‏اند مثل سنت‏ها، آداب و رسوم، روایات‏ تاریخى أفواهى یا وصف وقایعى که خود مؤلف شاهد آنها بوده است و از این بابت منبعى‏ است با ارزش که اهمیت آن در وصف نمى‏ گنجد.ویژگى کتاب، ارزش علمى آن است چرا که حدود سیصد سال است که‏ این کتاب وجود دارد و تاکنون هیچ کتاب دیگرى که در خور مقایسه با آن باشد تألیف نشده‏ است. همچنین در این کتاب مقادیر قابل توجهى اطلاعات کاملا تازه گردآمده‏ و بر حسب ترتیب قبیله ‏اى منظم گشته است.

اشتراک مطلب با دوستان :

پاسخ دهید