داستان حقوق ماهیانه قاضی محمد از ژاندارمری وقت

بر اساس اسناد قاضی‌محمد ماهیانه دوهزار و پانصد تومان حقوق دریافت می‌نمود این حقوق درحالی به قاضی‌محمد پرداخت می‌گردید که هیچ نیروی پیاده یا سواری برای حفظ امنیت منطقه در استخدام ژاندارمری نداشت، درحالی‌که کریم آقا بایزیدی با ۲۵ پیاده و ۲۵ سوار (۵۰ نفر نیرو) ۴۰۰ تومان حقوق ماهیانه خود و ۵۰ سوارش بود(کوچرا،جنبش ملی کرد، ص ۲۰۸).

وزیر جنگ در مورخه ۹/۱/ ۱۳۲۴ طی درخواستی از نخست‌وزیر خواهان قطع حقوق ماهانه محمدحسین سیف‌قاضی شده که توسط ژاندارمری پرداخت می‌شد. گزارش وزیرجنگ به شرح زیر است:

“گزارش واصله از تبریز حاکی است محمدحسین سیف‌قاضی خواهرزاده احمد فاروقی همدست محمدرشید بانه عموزاده آقای قاضی‌محمد مهابادی به نمایندگی حزب دموکرات کردستن [کردستان] دعوتی از اهالی به عمل آورده و شخصاً مجلس را افتتاح در طی نطق خود بدگویی‌های زیادی به دولت مخصوصاً به اعلیحضرت فقید [رضاشاه] و سرتیپ هوشمند افشار ایراد و آخر میتینگ خود را با جمله‌های زنده‌باد استالین و حزب دموکرات خاتمه داده است این شخص که با سایرین به بادکوبه هم رفته بود اینک علاوه بر این‌که خیانت خود را ثابت نموده همه ماهه مبلغی به‌عنوان داشتن سوار محلی از ژاندارمری حقوق دریافت می‌دارد و چون با این وضعیت صلاحیت ندارد حقوقی دریافت کند و سواران او هم بنا به گزارش ژاندارمری مورد استفاده نیست لذا فرمانده لشکر ۳ آذربایجان استدعا نموده مقرر فرمایید به خدمت ژاندارم‌های محلی او خاتمه داده شود( سند: ۴۱۹۴۵ مورخ ۲۵/۶/۱۳۲۴).

قاضی محمد هم چنین در همین تاریخ سهمیه قند و شکر از دولت دریافت می نمود و ژاندارمری در این سال ها در نامه ای به دولت به این امر اعتراض می نماید (۱۳۲۴/۹/۲۱  سند شماره ۴۹۵۶۳-۲ بایگانی وزارت جنگ).

هم چنین در کتاب “اسرار محاکمه قاضی محمد و یارانش” گردآوری و ترجمه محمدرضا سیف قاضی (از خویشان قاضی محمد)  در صفحات ۲۹ و ۳۰ به حکم شماره ۲۶مورخه ۲۹ اسفند ۱۳۲۰ خورشیدی که طی آن حکم با امضای سرهنگ هاشمی رئیس ناحیه دوم امنیه آذربایجان محمد قاضی به عنوان رئیس سواران محلی تامین امنیت جاده های منطقه تعیین شده و حقوق و مقرری مشخص گردیده است.

حاج محمد خلیل موفقی کارمند وقت اداره دارایی مهاباد شهادت می دهد که از سال ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۵ از طرف ژاندارمری حقوق و مقرری قاضی محمد را بابت تامین امنیت به وسیله سواران را شخصا پرداخت می کرده است و البته در این بین کسانی چون شیر الله خان رئیس علی،عبدالله خان ایلخانی زاده و… نیز با عنوان روسای سواران محلی حقوق ها کلانی از ژاندارمری دریافت می کردند.

 

 

گرد آوری و تنظیم پایگاه تحلیلی کردها- منبع دو ماهنامه چشم انداز ایران

 

 

 

اشتراک مطلب با دوستان :

پاسخ دهید