معرفی کتاب ایرانیان، دوران باستان تا دورۀ معاصر/ دکتر همایون کاتوزیان

ایرانیان، دوران باستان تا دورۀ معاصر/ دکتر همایون کاتوزیان

« با انتخاب جیمی کارتر که سیاست بین المللی لیبرال تری داشت و علنا از حقوق بشری که شاه از آن هراس داشت هواداری می کرد، مسیر دیگری در روابط ایران و آمریکا پیش گرفته شد. سرانجام شاه به این اعتقاد رسید که آمریکا (شاید با همکاری انگلیس) انقلاب ایران را برنامه ریزی کرده؛ یا دست کم عقیده ای بود که علنا بیان می کرد…. شاه معتقد بود که در میان مردم ایران بسیار محبوب است، توهمی که هم ناشی از افزایش سریع سطح زندگی مردم بود و هم ناشی از این که نظام حکومتی او به هیچ کس حتی در بالاترین رده های جامعه اجازه نمی داد از سیاست های شاه انتقاد کند. بنابراین شاه محبوبیت خود را بر اساس گزارش های متملقانه و تظاهرات فرمایشی که برای ستایش از او در مناسبت های مختلف برگزار می شد، می سنجید. در نتیجه بزرگترین تراژدی شاه این بود که قربانی تبلیغات خود شد…»

این ها بخشی از کتاب «ایرانیان» پژوهش جدید دکتر محمد علی همایون کاتوزیان است که تاریخ ایران از دوره باستان تا دوره ی معاصر را دربرمیگیرد.
این کتاب به تازگی با ترجمه دکتر حسین شهیدی به بازار کتاب آمده و به پیشنهاد دانشگاه ییل کانادا نوشته شده است. دکتر کاتوزیان درباه آن می گوید: « در واقع هنگامی که آنها قراردادی برای تالیف این کتاب به من پیشنهاد کردند در ابتدا نپذیرفتم با این استدلال که هم کار خیلی بزرگ است و هم من بسیار گرفتار، اما بالاخره اصرار آنان بر انکار من فایق آمد و این کتاب سه سال پیش در آمریکا و انگلستان انتشار یافت.»
موضوع این کتاب هم کتاب « هم چیستی »تاریخ ایران، هم «چگونگی» و هم « چرایی» آن است. در راه انجام این سه کار با هم نویسنده ملاحظاتی تطبیقی نیز میان تاریخ ایران و تاریخ اروپا انجام داده تا نشان دهد که جامعه ای ایران و ناریخ پرنقش و نگار آن با آنچه که در غرب گذشته، تفاوت های مهمی داشته است.
البته دو فصل انتهایی کتاب که تاریخ پس از انقلاب را در برگرفته توسط  ناشر که نشر مرکز است، به دلیل آن که ممکن است حساسیت هایی را ایجاد کند، حذف شده است. این کتاب تاریخ ایران از‌آغاز امپراتوری پارسیان تا امروز است. در مقدمه خطوط کلی ویژگی‌های تاریخ و اجتماع ایرانی توصیف شده‌است و چارچوبی برای بحث مفصل‌تر فصل‌های بعد،‌از جمله شرحی از افسانه‌ها و اسطوره‌های ایرانی و همچنین فرقه‌ها و دین‌های ایرانی،هم پیش و هم پس از اسلام فراهم آمده است.کتاب ایرانیان؛دوره باستان،قرون وسطی و دوران معاصر» در ۱۵ فصل تدوین شده و آقای کاتوزیان به ترتیب مباحثی چون،«افسانه‌ها، اسطوره‌ها تاریخ ایران باستان»،«یونانیان،پارتیان و پارسیان»،«اعراب،اسلام و پارسیان»،«ترکان و مغولان»،«بار دیگر امپراتوری ایران»،«فروپاشی و برپایی‌دوباره»،«معمای اصلاح و امروزی‌شدن»،«انقلاب برای قانون»،«حکومت استبدادی نوین»،«اشغال،ملی‌سازی نفت و دیکتاتوری»،«انقلاب سفید»،«انقلاب بهمن ۵۷»،«جمهوری اسلامی»، «ایران پس از امام خمینی(ره)»، را در این کتاب به شکل مفصل و با اسناد و ارجاعات و منابع فراوان مورد کاوش و بررسی قرار می‌دهد.از دکتر کاتوزیان پیش از این کتاب‌های «مصدق و نبرد قدرت»،«اقتصاد سیاسی در ایران»،«ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد»،«نامه‌های خلیل ملکی»،«استبداد،دموکراسی و نهضت ملی» و منتخبی از ایشان از آثار سعدی از سوی نشر مرکز به بازار کتاب عرضه شده بود.

اشتراک مطلب با دوستان :

پاسخ دهید